UAB "Saugotyra" Įmonės kodas: 145485961 Ežero 8-8, LT – 77141 Šiauliai LT 097044060002253537 PVM mokėtojo kodas: LT 454859610

Artimiausiu metu vykdomi mokymai, seminarai

Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais kitais teisės aktais, įmonių vadovai, darbdavius atstovaujantys asmenys, darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, padalinių vadovai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistai, darbuotojų atstovai saugos ir sveikatos komitetų nariai bei darbuotojų atstovai, padalinių vadovai ir  darbuotojai dirbantys pavojingus darbus, darbuotojai valdantys potencialiai pavojingus įrenginius, vadovaujantys šiems darbams bei prižiūrintys tokius įrenginius ir kt., mokomi ir atestuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

Vykdome šiuos formalius mokymus (licencija išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2000 07 20, reg. Nr. 23/700, paskutinis papildymas 2008 04 10,  reg. Nr. 23/1651).

Eil. Nr.

Mokymo programa

Valstybinis kodas

Trukmė

Išsilavinimas

Data

 1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos    8 val.  Pagrindinis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 26 d., 10 val.

 2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086209

80 val.

Aukštasis techninis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086205

60 val.

Aukštasis techninis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 4.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086206

40 val.

Aukštasis techninis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 5.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens

161086201

16 val.

Pradinis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 6.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086203

88 val.

Aukštasis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 7.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086203

68 val.

Vidurinis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 8.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086202

48 val.

Vidurinis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

  9.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

560086204

71 val.

Aukštasis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 10.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086204

52 val.

Vidurinis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

 11.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

360086205

40 val.

Vidurinis

Mokymų pradžia: 2015 m. birželio 16 d., 13 val.

UAB „Saugotyra” organizuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų ir darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

Seminarai organizuojami vykdant Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų 33 p. „Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kvalifikaciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, profesinio mokymo teikėjai. Šiuos darbuotojus kelti kvalifikacijos siunčia darbdavys. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 60 valandų.“

 Maloniai kviečiame Jūsų įstaigos atsovus dalyvauti seminaruose.

Apie mus

UAB „Saugotyra“ – viena iš seniausiai Šiaulių krašte veikiančių ir didžiausią patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje turinti licencijuota mokymo įstaiga organizuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir kitus formalaus ir neformalaus mokymo kursus, seminarus ( žiūrėti mokymų skyriuje). Paskaitas skaito kompetetingi, ilgalaikę praktiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje turintys specialistai, pasiruošę savo patyrimu ir žiniomis pasidalinti su Jumis. UAB „Saugotyra“ darbuotojai be mokymo paslaugų siūlo Jums ir kitais privalomas įstatyminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos srityje paslaugas: -Konsultuoja darbų saugos ir sveikatos (darbo teisės, darbo higienos, mechaninės ir technologinės saugos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos) klausimais. - Ruošia ir pildo privalomą darbų saugos dokumentaciją (instrukcijas, nuostatus, taisykles, žurnalus, pranešimus, saugos ir sveikatos būklės pasus) ir t.t. - Atstovauja darbų saugos tarnybas įmonėse pagal sutartis. - Prekiauja darbų saugos dokumentacija, darbo rūbais, avalyne ir apsauginėmis priemonėmis. - Vykdo neformalųjį darbo rinkos profesinį mokymą darbo vietose pagal specialiai paruoštas programas.