UAB „Saugotyra“ – viena iš seniausiai Šiaulių krašte veikiančių ir didžiausią patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje turinti licencijuota mokymo įstaiga organizuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir kitus formalaus ir neformalaus mokymo kursus, seminarus ( žiūrėti mokymų skyriuje). Paskaitas skaito kompetetingi, ilgalaikę praktiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje turintys specialistai, pasiruošę savo patyrimu ir žiniomis pasidalinti su Jumis.

UAB „Saugotyra“ darbuotojai be mokymo paslaugų siūlo Jums ir kitais privalomas įstatyminiais aktais darbuotojų saugos ir sveikatos srityje paslaugas:

-Konsultuoja darbų saugos ir sveikatos (darbo teisės, darbo higienos, mechaninės ir technologinės saugos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos) klausimais.

- Ruošia ir pildo privalomą darbų saugos dokumentaciją (instrukcijas, nuostatus, taisykles, žurnalus, pranešimus, saugos ir sveikatos būklės pasus) ir t.t.

- Atstovauja darbų saugos tarnybas įmonėse pagal sutartis.

- Prekiauja darbų saugos dokumentacija, darbo rūbais, avalyne ir apsauginėmis priemonėmis.

- Vykdo neformalųjį darbo rinkos profesinį mokymą darbo vietose pagal specialiai paruoštas programas.

 

 
 

 

© 2009 ..............................................................Ežero g. 8 – 8, LT - 77141 Šiauliai, tel. 841 522099, mob. tel. +370 676 41176, faks. 841 522099, el. paštas saugotyra@splius.lt